برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: جهانگیری، حسناتی، حیدری، شاملوئی، عبدی، عزیزیان، قاسمی، کردی، محمودی و نوبخت با موضوع بررسی ادامه طرح تطبیق العلم و تنظیم نامه به ریاست حوزه های علمیه حضرت آیت الله اعرافی در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.