برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حقجو، عبدالله پور، کلوانی، گرجی، مرندی و میرزاخانی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون و بررسی نامه سرگشاده به رئیس جمهور در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.