برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب، شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۳ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری برگزار گردید.

مصوبات این جلسه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
مقرر شد پیشنهاد گنجاندن برخی از اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی حوزه علمیه که مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت، جهت تصمیم مقتضی نهایی به شورای عالی حوزه های علمیه ارسال گردد.

مقرر شد طرح دو فوریتی تشکیلات بسیج مجمع نمایندگان جهت بازنگری به کمیسیون بسیج عودت گردد.

مقرر شد مجمع عمومی مورخ ۹۸/۱۰/۴ به مناسبت ۹ دی (روز بصیرت) با حضور مهمان ویژه برگزار گردد.

مصوب شد مواد طرح جایگزینی شهریه مقام معظم رهبری به جای ضمانت وام در جلسات آتی مجمع عمومی بررسی گردد.

مقرر شد جلسه شورای عالی سیاستگذاری قرارگاه حوزه انقلابی، چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۷ برگزار گردد.