برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، شنبه ۹۸/۹/۳۰ در دفتر مجمع نمایندگان (دورشهر) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید مجمع عمومی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۴ در سالن اجتماعات جامعه محترم مدرسین برگزار گردد.