برگزاری کمیسیون اخلاق و امور تربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیت با حضور حجج الاسلام امینی اطهر، تکیه ای، حسینی آبدشتی، حقجو، رهنمائی، صادق نژاد، گرجی، مرندی دولت آبادی و موسوی با موضوع بررسی نامه سرگشاده به رئیس جمهور و طرح ارتقاء اخلاق خانواده طلاب، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۴ ساعت ۱۵:۳۰ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.