برگزاری کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آبدار، تکیه ای، رئیسی، کاملی، میرزاده، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.