برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان؛ شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ در دفتر مجمع برگزار گردید. در این جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری حضور داشتند.

در این جلسه مقرر گردید:

  • ۶ نفر به عنوان اعضای کارگروه ارتقاء مجمع انتخاب گردند
  • دستور جلسه: ادامه بررسی طرح جایگزینی شهریه به جای ضامن