برگزاری جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری فرامین مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آبدار، ابوالحسنی، خالقی، رئیسی، سلیمانی، عابدی، عینی، کاملی، یزدانی، یعقوبی و یوسفی با موضوع بررسی بیانیه گام دوم و راهکارهای عملی آن و تغییر اعضای هیئت رئیسه کمیسیون و انتخاب اعضای جدید، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.