برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیتی

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیتی با حضور حجج الاسلام آقایان: امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حق جو، رهنمائی، صالحی ساداتی، عبدالله پور، گرجی، کلوانی و مرندی دولت آبادی با موضوع: بررسی طرح حیات طیبه، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.