برگزاری جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: جاجانی، حاتمی، حاجی پور، درگاهی، سمتی، عباسی، فعلی، محمودی، نظرپور و نورالدینی با موضوع بررسی طرح تعدیل معدل، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.