برگزاری جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت

جلسه کمیسیون تشکیلات و مدیریت با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: آزاده، رحیمی، طالبی، قطبی، قلی پور، نادری و موسوی با موضوع: بررسی وظایف کمیسیون با محوریت بیانیه گام دوم، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.