برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش با حضور حضرات حجج الاسلام آقایان: اصفهانی، حسناتی، حیدری، شاملویی، عادلی، عبدی، عزیزیان، محمودی و نوبخت با موضوع: بررسی نامه ریاست مجمع نمایندگان به کمیسیون آموزش، چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.