برگزاری جلسه مشترک هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان با کارگروه ارتقاء مجمع

جلسه مشترک هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان با کارگروه ارتقاء مجمع، شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۵ در دفتر مجمع (دورشهر) برگزار گردید.

در این جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، عسگری فروشانی، ابراهیمی، عالمی و سپهری حضور داشتند.