برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون مالی واقتصادی با حضور حجج الاسلام اسلامی، حسین پور، محمودی،مولا، میرزایی و نقوی با موضوع بررسی طرح های بیانیه گام دوم و عیدی برای طلاب، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۵:۳۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.