برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت با حضور حجج الاسلام امینی اطهر، حسینی آبدشتی، حق جو، رهنمائی، صالحی ساداتی، کلوانی و گرجی با موضوع بررسی طرح حیات طیبه، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.