برگزاری جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش با حضور حجج الاسلام اصفهانی، جهانگیری، حسناتی، حیدری، سعیدی ابواسحقی، شاملویی، شهرستانی، عادلی، عبدی، عزیزیان، قاسمی، محمودی، مسلمی زاده و نوبخت با موضوع بررسی نامه به مدیرحوزه های علمیه کشور، روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۶:۱۵ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.