برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ در دفتر مجمع با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید:

۱- جلسه مجمع عمومی روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۳۰ برگزار گردد.

۲- دستور جلسه به ترتیب:

  • بررسی طرح دو فوریتی حیات طیبه.
  • بررسی طرح دو فوریتی تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی.
  • بررسی طرح هدایت تبلیغ سایبری طلاب ارسالی از کمیسیون تبلیغات.