حضور کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از تهران در جمع طلاب همدان

به گزارش خبرنگار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، باحضور حضرت آیت الله غلام عباس هاشمی کاندیدای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران در جمع طلاب و فضلای استان همدان روزیکشنبه، بیست ویکم بهمن برگزار شد.

ایشان فرمودند مجلس خبرگان رهبری از جایگاه قانون، مهمترین نهاد قانونی کشوراست و اصول چند گانه قانون اساسی جایگاه این مجلس را مشخص کرده است حتی رهبری هم به خبرگان نظارت ندارند واین خبرگان هستند که نظارت بر رهبری دارند در حالی که طبق قانون اساسی رهبری ناظر به عملکرد سه قوه می باشند. سپس ایشان فرمودند طبق قانونی اساسی وقتی ولی فقیه در امور مملکت تصمیمی گرفت هیچ فقیهی حق دخالت در آن مطلب را ندارد چون اگر چنین نباشد موجب هرج ومرج می گردد.

سپس ایشان در مورد افراد منتخب ملاک هایی رابیان فرمودند:

۱ – حکیم و دانا بودن چرا که انسان حکیم اگر در راس کار قراربگیرد درحکم یک امت است همانگونه که آیت الله بهشتی چنین نقشی را در تصویب قانون اساسی برعهده داشتند. سپس فرمودند مشکل امروز کشور از سوء مدیریت است هرچند که بحث تحریم هم بی تاثیر نیست اما مشکل اصلی مربوط به  عدم حکمت است.

۲ – وزانت خبرگان بسیار اهمیت دارد الان متوسط سن خبرگان حدود ۷۰ سال است وبعد از چند سال وزانت خبرگان را از دست خواهیم داد وقتی مجلس خبرگان رهبری مقام معظم رهبری را انتخاب کرد انتخاب شونده وانتخاب کنندگان را ملاحظه نمایید.

حالا ببینید بعد از گذشت ۳۰ سال از آن انتخاب ایشان  روز به روز بر مقبولیت و محبوبیت مقام معظم رهبری افزوده می شود.حال ببینید ۱۰ سال دیگر این وزانت از دست برود چه خواهد شد. سپس فرمودند حوزه محل رشد و پرورش چهرهایی علمی وسیاسی همچون شهید بهشتی ، شهید مطهری ، شهید باهنر ومقام معظم رهبری است. امروز وظیفه ما طلاب این است که حمایت و معرفی کنیم شخصی را که اصلح است واین در جهت پیشبرد اهداف انقلاب است وآنچه باعث شد من وارد این عرصه شوم آینده انقلاب است. سپس بیان کردند خبرگان واسطه انتقاد وتحسین مردم است کسی باید باشد که بتواند ارتباط مردمی داشته باشدتا بتواند آرای مردم و جوانان را بگیرد وگفتمان جوان و جوان محوری را ایجاد نماید.