جلسه مشترک کمیسیون سیاسی و رؤسای مجامع استانی

جلسه مشترک کمیسیون سیاسی و رؤسای مجامع استانی با موضوع بررسی فضای انتخابات در کشور روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.