بمناسبت سالروز دیدار تاریخی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی)

چهارسال پیش در چنین روزی، اعضای هفتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) دیدار کردند.

هشداری جدی – تحولی عظیم در حوزه

«حوزه انقلابی»

 

[گزارش تصویری]

با احساس خطری که سکاندار حکیم و فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای«مدظله العالی» از جریان نفوذ در حوزه و تهی کردن حوزه از انقلاب در دیدار با نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ بیان داشتند؛ بلافاصله با پیگیری ریاست مجمع به عنوان عضو شورای طرح و برنامه حوزه، اولین جلسه‌ی شورای عالی طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در لبیک گویی به فرمان حوزه انقلابی مقام معظم رهبری، برگزار شد و در همان جلسه طرح (حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزه) با قید دو فوریت پیش نویسی آن توسط کارگروه مشترک [شش نفر از اعضای شورای طرح و برنامه حوزه و اعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب] بعد از جلسات متعدد و بحث و بررسی در مواد آن، آماده و جهت تصویب به شورای عالی حوزه‌های علمیه ارسال شد؛ که در مورخ ۹۵/۲/۲۱ با (تعریف حوزه انقلابی، اهداف حوزه انقلابی، بایدها و نبایدهای حوزه انقلابی، سیاست‌های کلان حوزه انقلابی و اقدامات حوزه انقلابی) در ۳۹ بند به تصویب شورای عالی حوزه های علمیه رسیده و جهت اجراء به مدیر حوزه‌های علمیه و مدیران مراکز استانی ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است پیشنهاد رئیس مجمع نمایندگان طلاب مبنی بر تأسیس دفتر سیاسی اجتماعی جهت پیگیری و تحقق فرامین رهبری معظم و مصوبه شورای عالی در باب حوزه انقلابی مورد موافقت مدیریت وقت حوزه‌های علمیه و رئیس شورای طرح و برنامه حضرت آیت الله حسینی بوشهری قرار گرفت.
این مصوبه (به شرح ذیل) به عنوان یک سند بالا دستی برای حوزه‌های علمیه می‌باشد که اجرای بند بند آن مطالبه جدی مجمع نمایندگان طلاب می‌باشد.

«طرح حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزه های علمیه»
با عنایت به اینکه حوزه علمیه خاستگاه اصلی نظام اسلامی بوده و پشتیبانی حوزه در تداوم و جلوگیری از انحراف آن، ضرورتی انکارناپذیر دارد و این امر، مستلزم انقلابی ماندن حوزههای علمیه میباشد ـ که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری مدظلهالعالی قرار گرفته است، به همین منظور «طرح حفظ و تقویت روحیه انقلابی در حوزههای علمیه» به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

▪️ تعریف
حوزه انقلابی: حوزهای است معتقد به مبانی اسلام ناب، ارکان انقلاب و نظام اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و خط حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی؛ و فعال و پیگیر در اجرا و تحقق مفاهیم، ارزشها و آرمانهای انقلابی در سطح ملی و بین المللی.

▪️ هدف
حفظ، تقویت و بالندگی ارزشهای انقلاب اسلامی و روحیه انقلابی در حوزه.
– ضرورتهای انقلابی ماندن حوزه
۱٫ حوزه بهعنوان بانی انقلاب و مهد نظام اسلامی؛
۲٫ حمایت و دفاع از نظام اسلامی و پیشگیری از انحراف آن؛
۳٫ نقشآفرینی در جهان اسلام در مواجهه فکری و فرهنگی با دشمنان اسلام ناب.

– بایدهای حوزه علمیه انقلابی
۱٫ اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه؛
۲٫ فعال و پرتلاش در انجام وظایف و رسالتها؛
۳٫ بصیر نسبت به جریانات سیاسی روز، همراه با درک بالای پیچیدگیها و شرایط زمانه؛
۴٫ معتقد به آراء و اندیشههای امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی و مروج این گفتمان؛
۵٫ دارای روحیه شجاعت و قدرت تسلط بر نفس؛
۶٫ دارای روحیه معنوی و سادهزیستی؛
۷٫ مبین فکری و علمی نظام اسلامی؛
۸٫ عدم وابستگی به افراد و جریانهای سیاسی؛
۹٫ معتقد به وحدت امت اسلامی؛
۱۰٫ مردمی بودن؛
۱۱٫ دارای رویکرد ایجاد تمدن اسلامی؛
۱۲٫ معتقد به اسلام سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی؛
۱۳٫ پشتیبان اهداف نظام اسلامی و دغدغهمند نسبت به آن؛
۱۴٫ دارای روحیه پذیرش مسئولیتهای اجتماعی مورد نیاز نظام اسلامی؛
۱۵٫ حامی و ناصح نسبت به نظام اسلامی در جهت پیشگیری از انحراف مسئولان و دستگاههای اجرایی؛
۱۶٫ حساس در برابر حوادث و اتفاقات دینی، فرهنگی و سیاسی جهانی؛
۱۷٫ عدالتخواه و حامی مظلومان و مستضعفان و فعال در مبارزه با استکبار و نظام سلطه؛
۱۸٫ مدافع اسلام ناب محمدی(ص)
۱۹٫ مبلغ حاکمیت فضای انقلابی؛
۲۰٫ متخلق به اخلاق اسلامی.

– نبایدهای حوزه علمیه انقلابی
۱٫ تحجر؛
۲٫ عدم انضباط فکری و علمی؛
۳٫ غربزدگی؛
۴٫ وابستگی و دولتی شدن حوزه و یا وابسته به جریانهای ذینفوذ؛
۵٫ بیتفاوتی نسبت به مسایل جامعه؛
۶٫ رفتارهای گروهی، حزبی، تفرقهافکن و ضد وحدت؛
۷٫ تفکر جدایی دین از سیاست؛
۸٫ دور شدن حوزویان از مردم؛
۹٫ عافیتطلبی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی؛
۱۰٫ عدم توجه به نیازهای نظام اسلامی؛
۱۱٫ بزرگنمایی کاستیهای نظام اسلامی؛
۱۲٫ نگاه تکبعدی به دین؛
۱۳٫ داشتن انتظارات زیاد از انقلاب اسلامی؛
۱۴٫ تحت تأثیر قرار گرفتن از نگرشها و انتظارات ناصحیح از انقلاب اسلامی؛
۱۵٫ عدم توجه به زی طلبگی؛
۱۶٫ عدم نظارت کافی بر طلاب از منظر تربیت و شکلگیری افکار طلاب.

▪️ سیاستها
۱٫ اهتمام به تقویت رویکرد فقه حکومتی و اجتماعی؛
۲٫ اهتمام به پیشرفت علمی همراه با حفظ آبرو و جایگاه علمای گذشته حوزه؛
۳٫ جهتگیری دخالت در سیاست به سمت حمایت از نظام اسلامی؛
۴٫ توجه جدی به اسلامیسازی علوم انسانی از سوی حوزویان؛
۵٫ تأکید بر فراجناحی بودن و جلوگیری از ورود طلاب به دستهبندیهای سیاسی؛
۶٫ تلاش در جهت حفظ محوریت جامعه مدرسین در امور کلان حوزه و تقویت جایگاه مجمع نمایندگان طلاب در مسیر تقویت حوزه انقلابی؛
۷٫ تقویت تفکر بسیجی و روحیه خدمتگذاری به مردم.

▪️ اقدامات و راهکارهای رشد و تقویت روحیه انقلابی در زمینههای برنامهریزی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ـ سیاسی در حوزه های علمیه
۱٫ حفظ و توسعه نظام آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، تهذیبی و مدیریتی حوزه بر مبنای مفاهیم و مبانی انقلابی؛
۲٫ ایجاد رشتههای تحصیلی در حوزه بر اساس نیازهای نظام اسلامی؛
۳٫ برنامهریزی جهت آشنایی طلاب با فعالیتهای گروههای مخرب و شبههافکن در فضاهای رسانهای و مجازی؛
۴٫ برنامهریزی جهت مقابله عملی با مقدس نمایی و تفکر جدایی دین از سیاست در حوزههای علمیه؛
۵٫ برنامهریزی به منظور ایجاد یکپارچگی و وحدت روحانیت انقلابی و متعهد و مقابله با گروهگرایی و اختلافافکنی میان روحانیون انقلابی؛
۶٫ برنامهریزی به منظور ترویج مبانی فکری انقلاب اسلامی در سطح جهانی؛
۷٫ ترسیم راهکارها و راهبردهای ایستادگی در مقابل دشمن؛
۸٫ تقویت بنیه علمی، تهذیبی، سیاسی و اجتماعی طلاب با اولویت طلاب فعال در عرصههای اجتماعی؛
۹٫ آشناسازی طلاب با مبانی انقلاب توسط اساتید؛
۱۰٫ تقویت و برگزاری ماده درسی «ولایت فقیه» و «تاریخ انقلاب اسلامی و نهضتهای اسلامی به ویژه نهضت‌های صد ساله اخیر»، برای کلیه طلاب؛
۱۱٫ تربیت و انتخاب کادر علمی و اجرایی انقلابی برای مراکز حوزوی؛
۱۲٫ تربیت مدیران انقلابی برای تصدی مسئولیتهای کلان در نهادها و دستگاههای نظام در عرصه ملی و فراملی؛
۱۳٫ تبیین و ارائه مبانی و شاخصهای نظام اسلامی از سوی حوزه؛
۱۴٫ شناسایی و پاسخگویی علمی به شبهات سیاسی و اعتقادی مرتبط با نظام اسلامی؛
۱۵٫ ارائه الگوی زندگی اسلامی و انقلابی و اداره نظام اسلامی؛
۱۶٫ نظریهپردازی در باب مسایل مدیریتی، جنگ و صلح، اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و… با هدف جلوگیری از غلبه نظریههای غربی و مادی؛
۱۷٫ تدوین کتب و مقالات و نشریات درباره نقش حوزه علمیه در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی؛
۱۸٫ رصد دیدگاهها و آثار ارائه شده در رابطه با انقلاب اسلامی در سطح ملی و بینالمللی، جهت تجزبه و تحلیل و بررسی آنها؛
۱۹٫ نقشآفرینی حوزه در تأمین نیازهای علمی پژوهشی دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی؛
۲۰٫ گسترش و ترویج نظاممند آراء و اندیشههای امام خمینی؟ق؟ و مقام معظم رهبری مدظله العالی در حوزه؛
۲۱٫ ارتقای فهم سیاسی حوزویان و خانوادههای ایشان از طرق مختلف از جمله برگزاری جلسات تحلیل سیاسی با مبانی قرآنی و اسلامی، آشنایی با عناصر انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و…؛
۲۲٫ اجرای برنامههای مستمر جهت ارتقاء سطح دانش سیاسی اساتید، مدرسان و سایر طلاب حوزههای علمیه با حضور شخصیتهای مؤثر نظام؛
۲۳٫ زمینهسازی برای دیدارهای منظم و مستمر سالانه اساتید و فضلای برجسته حوزههای علمیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی.
۲۴٫ تقویت بسیج، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و تقویت و استمرار حضور فرهنگی و رزمی حوزویان در عرصههای جهاد؛
۲۵٫ شناساندن و تکریم علمای ایثارگر و شهدای روحانیت تأثیرگذار در انقلاب اسلامی؛
۲۶٫ ترویج و تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی؛
۲۷٫ دفاع از مشروعیت نظام اسلامی و پیشگیری همهجانبه از نفوذ دشمن در فرهنگ حوزهها و ورود تفکر ضد انقلابی در بین حوزویان؛
۲۸٫ حمایت از طلاب و فضلای انقلابی و اولویت دادن به ایشان در سپردن مسئولیتها؛
۲۹٫ معرفی و تقدیر از ایدههای برتر و آثار علمی و هنری حوزه در عرصه تبلیغ و دفاع از انقلاب اسلامی؛
۳۰٫ حمایت از تشکیل گروههای جهادی تبلیغی طلاب در سراسر کشور در راستای تقویت انقلاب اسلامی؛
۳۱٫ برپایی نمایشگاهی از آثار فاخر شخصیتهای حقیقی و حقوقی حوزههای علمیه در عرصه انقلاب اسلامی به منظور تبادل و انتقال تجارب موفق و ایجاد بانک اطلاعات؛
۳۲٫ برگزاری مسابقه کتابخوانی و مقالهنویسی پیرامون شخصیت و سیره سیاسی و اخلاقی حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی و اعاظم حوزههای علمیه؛
۳۳٫ برگزاری مطالعات و نشستهای علمی با موضوع «آسیبشناسی سیاسی حوزههای علمیه و راههای برونرفت از آن»؛
۳۴٫ الگوسازی شخصیتهای انقلابی از طریق معرفی و تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان حوزه در عرصه خدماترسانی ویژه و مستمر به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
۳۵٫ ورود به مسایل سیاسی و جهانی و پرهیز از بیتفاوتی؛
۳۶٫ موضعگیری متناسب نهاد حوزه علمیه در برابر عملکرد مثبت و منفی دستگاهها و مسئولان نظام؛
۳۷٫ بهرهگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در موضعگیریهای سیاسی و اجتماعی؛
۳۸٫ جلوگیری از حرکات افراطی و تفریطی؛
۳۹٫ دفاع از حقوق مردم و طبقات محروم جامعه