برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۵ در دفتر مجمع نمایندگان با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.

مصوبات:

۱- مقرر گردید برگزاری مجمع عمومی متوقف بر کسب تکلیف از جامعه محترم مدرسین و همسو با پروتکل های وزارت بهداشت باشد.

۲- در مورد حمایت از فرمایش مقام معظم رهبری در راستای رزمایش مواسات، نمایندگان طلاب نهایت سعی و تلاش خود را مبذول دارند.