نمایندگان طلاب و فضلای استان همدان در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم