کمیسیون ها

پیشرفت و تعالی روزافزون مجمع مرهون کمیسیون‌های فعال و پویاست. کمیسیون‌ها در حقیقت اتاق فکرهای متعددی هستند که با بهره گیری از ظرفیت بالای نمایندگان محترم در تخصص‌ها و گرایش‌های گوناگون در راستای تحقق اهداف عالی مجمع تشکیل می‌شوند.

کمیسیون اخلاق و تربیت کمیسیون آموزش کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی کمیسیون تبلیغات

کمیسیون پیگیری رهنمودهای رهبری و مراجع کمیسیون تحقیق و بررسیکمیسیون تحقیقات علمی

کمیسیون تشکیلات و مدیریتکمیسیون حوزه و دانشگاهکمیسیون طرح و برنامه

کمیسیون جذب و گزینش کمیسیون مالی و اقتصادی