کمیسیون آموزش

اعضای کمیسیون آموزش در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- ابراهیم اصفهانی

۲- عبدالمحمود جهانگیری

۳- سید ماشاءالله چاشیانی

۴- عبدالرضا حسناتی نجف‌آبادی

۵- قادر حیدری

۶- اسحاق سعیدی ابواسحقی

۷- سید حمید سیدقریشی

۸- حسین شاکری فر

۹- مهدی شاملویی

۱۰- جواد شهرستانی منور

۱۱- علی عادلی

۱۲- مهدی عبدی

۱۳- مهدی عزیزیان غروی

۱۴- ظفر قاسمی

۱۵- عبدالرضا محمودی

۱۶- عباس مسلمی‌زاده

۱۷- محمد نوبخت

رئیس کمیسیون: قادر حیدری

نائب رئیس کمیسیون: عباس مسلمی زاده

منشی کمیسیون: مهدی عبدی

مخبر کمیسیون: عبدالرضا محمودی