کمیسیون تبلیغات

اعضای کمیسیون تبلیغات در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- فتح الله اسدی

۲- سید احمد اسلامی خواه

۳- حسنعلی آهنگران

۴- رحیم باغبان کهل

۵- محمد حسین باقرزاده

۶- مهدی بصیرت

۷- مجید بهادری

۸- حسین حسین زاده برسمنانی

۹- محمد خطیبی کوشکک

۱۰- سید روح الله دستاران

۱۱- میرعباس سالمیان

۱۲- علیرضا غیبی

۱۳- رضا محمدیان جانقور

۱۴- حسین ملانوری

۱۵- سید ذبیح الله موسوی

۱۶- سید حسین مؤمنی

۱۷- غلامرضا نصرپور

رئیس کمیسیون: حسین ملانوری

نائب رئیس کمیسیون: حسین حسین زاده

منشی کمیسیون: سیداحمد اسلامی خواه

مخبر کمیسیون: علیرضا غیبی