کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

اعضای کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- محمد رضا اسکندری فر

۲- محمد رضا اسلامی

۳- محمد جواد آزاد

۴- چاسب آلبوغبیش

۵- رضا بهاءآبادی

۶- علی شریفی سیستانی

۶- محمدرضا صحرائی اردکانی

۸- حسن عرب ساغری

۹- اسماعیل عفت پناه

۱۰- علی اصغر قرائتی

۱۱- علی قربانی

۱۲- علی ملکی

۱۳- محمد میرزایی

۱۴- اکبر هوشیاری

رئیس کمیسیون: محمدرضا اسلامی

نائب رئیس کمیسیون: علی قربانی

منشی کمیسیون: محمد جواد آزاد

مخبر کمیسیون: محمدرضا صحرائی اردکانی