کمیسیون مالی و اقتصادی

اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- علی انصاری نیا

۲- ابراهیم بختیاری

۳- حسین رضا بیرامی

۴- محمدرضا جعفرزاده

۵- بهروز حسین پور بنوارناظر

۶- معین الدین دهقان

۷- محمدرضا ستاری

۸- صفوت الله شیخی

۹- حسین عبداللهی

۱۰- حمیدرضا کثیری

۱۱- سید موسی محمودی

۱۲- محمداسمعیل مشفقی پور

۱۳- سید مهدی معلمی

۱۴- محمد حسن مولا

۱۵- امیر میرزایی رودپشتی

۱۶ حسین نقوی

رئیس کمیسیون: حسین عبداللهی

نائب رئیس کمیسیون: سید مهدی معلمی منشی

کمیسیون: محمد رضا ستاری

مخبر کمیسیون: بهروز حسین پور