کمیسیون طرح و برنامه

اعضای کمیسیون طرح و برنامه در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱- محمد رضا استقامت

۲- جعفر بچاری

۳- الیاس پورحسن

۴- سیدمحمدباقر تکیه ای

۵- عباس جوانشیر فاز

۶- حسین دلدار فروتقه

۷- حسین سازندگی

۸- لطف الله سجادمنش

۹- علیرضا طاحونی پشت لر

۱۰- ابوالقاسم عسگری فروشانی

۱۱- یونس علیپور

۱۲- علی اصغر قربانی ده برزوئی

۱۳- صادق گلزاده یدکی

۱۴- حسین لطفی مهرونیه

۱۵- علی نکونام

۱۶- علی نورزاده زارمی

۱۷- رحمت الله نوری

۱۸- مجید یگانه پویا

رئیس کمیسیون: صادق گلزاده

نائب رئیس کمیسیون: جعفر بچاری

منشی کمیسیون: سید محمد باقر تکیه ای

مخبر کمیسیون: علی نورزاده