تاریخچه مجمع

با توجه به سفارش های مکرر حضرت امام خمینی(ره) بخصوص بیانیه مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۳ آن قائد عظیم الشأن بود که جامعه مدرسین، جهت پیگیری و اجرای فرامین آن حضرت اقدام به تشکیل ستادی نمود و ستاد مزبور در تاریخ مقرر اقدام به برگزاری انتخابات نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نمود تا نمایندگان منتخب نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را طبق فرموده امام امت(ره) به مرکز مدیریت و جامعه محترم مدسین ارایه نمایند.
دوره اول
انتخابات این دوره در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفند ۶۷ در محل مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) برگزار گردید. فعالیت این دوره از تیرماه ۱۳۶۸ آغاز و تا اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ ادامه داشت.
دوره دوم
انتخابات این دوره در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ۶۹ در محل مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) برگزار گردید. فعالیت این دوره از خردادماه ۱۳۷۰ آغاز و تا خردادماه ۱۳۷۴ ادامه داشت.
دوره سوم
انتخابات این دوره در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۷۴ در محل مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) برگزار گردید. فعالیت این دوره از تیرماه ۱۳۷۴ آغاز و تا بهمن ماه ۱۳۷۸ادامه داشت.
دوره چهارم
انتخابات این دوره در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آبان ۷۸ در محل مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) برگزار گردید. فعالیت این دوره از اسفند ۱۳۷۸ آغاز و تا خردادماه ۱۳۸۴ ادامه داشت.
دوره پنجم
انتخابات این دوره در خردادماه ۱۳۸۴ در محل مدرسه مبارکه فیضیه برگزار گردید. فعالیت این دوره از شهریور ۱۳۸۴ آغاز و تا خردادماه ۱۳۸۸ ادامه داشت.
دوره ششم
انتخابات این دوره در دی ماه ۱۳۸۸ در مدرسه مبارکه فیضیه در دو نوبت صبح و بعد از برگزار گردید. فعالیت های این دوره از روزهای بعد از انتخابات آغاز و تا اسفند ماه ۱۳۹۲ ادامه داشت.
دوره هفتم