دوره ششم

انتخابات این دوره در دی ماه ۱۳۸۸ در مدرسه مبارکه فیضیه در دو نوبت صبح و بعد از برگزار گردید. فعالیت های این دوره از روزهای بعد از انتخابات آغاز و تا اسفند ماه ۱۳۹۲ ادامه داشت. در این دوره ۴ طرح رسمی جهت اصلاح و گسترش فعالیت های حوزوی ناظر بر نیازهای نظام جمهوری اسلامی تدوین و تنظیم گردید و جهت اجرایی شدن به شورای عالی حوزه های علمیه و جامعه محترم مدرسین ارسال گردید.

اسامی نمایندگان هیات رئیسه طرح ها و مصوبات اطلاعیه و بیانیه ها نگارخانه