دوره پنجم

انتخابات پنجمین دوره مجمع در خردادماه ۱۳۸۴در مدرسه مبارکه فیضیه برگزار و ۱۹۲ نماینده از ۱۳۵ حوزه انتخابیه انتخاب شدند. آمار شرکت کنندگان در انتخابات این دوره ۱۰۰۰۰نفر بوده است. دوره چهارم، فعالیت خود را از اسفندماه ۱۳۷۸ آغاز و در خردادماه ۱۳۸۲ به کار خود پایان داد. در این دوره، ۵۰ جلسه مجمع عمومی برگزار و مجموع جلسات برگزار شده اعم از طرح و برنامه ریزی، هیئت رئیسه و کمیسیون ها ۱۱۰ جلسه بوده است.

نمایندگان هیات رئیسه طرح ها و مصوبات اطلاعیه و بیانیه ها نگارخانه