طرح ها و مصوبات دوره اول

در اولین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- اساسنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۲- آئین نامه مجمع عمومی نمایندگان

۳- آئین نامه نامه انتخاباتی مجمع نمایندگان طلاب و فضلاء

۴- طرح و راه اندازی و ایجاد نشریه داخلی حوزه

۵- اساسنامه مؤسسه خیریه مالی – خدماتی حوزه علمیه قم

۱- اساسنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

تهیه و تدوین اساسنامه از روزهای نخستین تشکیل مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور فعال، مسؤولانه و شورانگیز نمایندگان محترم در دوره اول انجام شده است. این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل شامل ۴۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۶۹/۲/۲۱ در صحن مجمع عمومی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲ به تأیید جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم رسید و در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ مجدداً توسط شورای عالی جامعه مدرسین بررسی و تجدید نظر شد که مشتمل بر ۶ فصل، شامل ۴۷ ماده و ۱۰ تبصره می‌باشد.

۲- آئین نامه داخلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

آئین نامه داخلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که مشتمل بر ۶۵ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ مورد تصویب قرار گرفت و در بازنگری آئین نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۴۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ به تصویب نهایی رسید. این آئین نامه داخلی با هدف برگزاری هر چه بهتر، منظم‌تر و پرثمرتر جلسات مجمع عمومی، کمیسیون‌ها، هیأت رئیسه و به نتیجه رسیدن دقیق‌تر مصوبات مجمع نمایندگان تهیه و تدوین گردیده است.

۳- آئین نامه نامه انتخاباتی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

آئین نامه داخلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که مشتمل بر ۶۵ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ مورد تصویب قرار گرفت و در بازنگری آئین نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۴۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱ به تصویب نهایی رسید. این آئین نامه داخلی با هدف برگزاری هر چه بهتر، منظم‌تر و پرثمرتر جلسات مجمع عمومی، کمیسیون‌ها، هیأت رئیسه و به نتیجه رسیدن دقیق‌تر مصوبات مجمع نمایندگان تهیه و تدوین گردیده است.

۴- طرح و راه اندازی و ایجاد نشریه داخلی حوزه

با توجه به اینکه هر نهاد و ارگانی برای افراد زیرمجموعه‌اش دارای یک نشریه متناسب با نیازهای آنها می‌باشد؛ لذا این طرح که در خردادماه سال ۱۳۷۰ به شورای مدیریت ارسال شده، پیشنهاد راه اندازی «مجله پیام حوزه» جهت در جریان قرار دادن طلاب و فضلاء با آخرین خبرهای علمی، سیاسی و اجتماعی حوزه، کشور و جهان بوده و همچنین جهت ایجاد فضایی سالم برای رشد و بالندگی استعدادها و زمینه تبادل افکار و هدایت و راهنمایی افکار طلاب و فضلاء حوزه نسبت به رسالت حوزوی آنان و فقط برای حوزه می‌باشد.

(نتیجه: راه اندازی نشریه افق حوزه)

۵- اساسنامه مؤسسه خیریه مالی – خدماتی حوزه علمیه قم

این طرح که در اردیبهشت سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید؛ هدف از تأسیس این مؤسسه را تمرکز بخشیدن به امکانات مالی حوزه در جهت مصالح عمومی حوزویان مانند پرداخت وام، ایجاد فروشگاه‌های ویژه طلاب، ایجاد بیمه درمانی و سرمایه گذاری در اموری مثل مسکن طلاب، درمانگاه‌ها و کتابخانه‌های تخصصی بیان کرده است. در اساسنامه کلیات و ارکان مؤسسه مشخص شده است.

(نتیجه: راه اندازی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه)