طرح ها و مصوبات دوره دوم

در دومین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- طرح تقلیل تعطیلات حوزه

۲- طرح ملبس شدن به کسوت مقدس روحانیت

۳- طرح اعزام روحانی محل

۴- طرح تأسیس فروشگاه‌های تعاونی مصرف ویژه طلاب

۵- طرح احداث زائرسرای ویژه طلاب در مشهد مقدس

۱- طرح تقلیل تعطیلات حوزه
این طرح جهت جلوگیری از عدم برنامه ریزی مشخص در رابطه با تعطیلات حوزه که موجب نابسامانی در دروس حوزه می‌شود و در واقع جهت نظم بخشیدن به دروس حوزه و اینکه تعطیلات همزمان انجام گیرد به شورای عالی حوزه در دی ماه سال ۱۳۷۱پیشنهاد گردیده است و لیست ایام تعطیل رسمی (شمسی و قمری) نام برده شده است و برنامه مدارس حوزه را مستثنی نموده که برنامه مخصوص به خود را داشته باشند.

 

۲- طرح ملبس شدن به کسوت مقدس روحانیت
در این طرح که در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید، شرایط اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی و شرایط جسمی و روحی و شرایط سنی و تحصیلی جهت تلبس به کسوت مقدس روحانیت مشخص شده است و اجرای آن به عهده مدیریت حوزه علمیه قرار داده شد و هدف آن جلوگیری از ملبس شدن بدون ضابطه و احیاناً سوء استفاده از این کسوت مقدس است.

(نتیجه: معاونت تهذیب حوزه در حال حاضر تقریباً عمل می‌نماید)

 

۳- طرح اعزام روحانی محل
در این طرح که در آذرماه سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید، کیفیت جذب روحانی محل و حمایت و پشتیبانی از این عزیزان و شرایط آنها بحث شده است و مجری طرح معاونت تبلیغات حوزه مشخص شده است. تا واجدین شرایط را به نقاطی از کشور که نیازهای تبلیغی آن نقاط مشخص شده و به حضور روحانیون نیاز دارند اعزام نماید.

(نتیجه: راه اندازی طرح هجرت)

۴- طرح تأسیس فروشگاه‌های تعاونی مصرف ویژه طلاب
این طرح که در آبان سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید جهت توزیع ارزان‌تر کالا و در نتیجه کاهش هزینه زندگی طلاب پیشنهاد گردید که منافع دیگری از قبیل سهام دار شدن طلاب و استفاده از سود سهام، حفظ حرمت طلاب و خانواده‌های آنان و… هم در پی داشته است.

(نتیجه: تأسیس فروشگاه مرکز خدمات)

 

۵- طرح احداث زائرسرای ویژه طلاب در مشهد مقدس

این طرح که در آبان‌ماه سال۱۳۷۳ به تصویب رسید، جهت استفاده طلاب و فضلاء از فضای معنوی بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) با هزینه کمتر پیشنهاد گردیده است. تا به بخشی از ماده ۲۳ اساسنامه شورای عالی که حکایت از توجه به معنویات و پرداختن به برنامه‌های تهذیبی از جمله دعا و زیارت، عمل شده باشد.

(نتیجه: احداث زائرسرای مشهد مقدس)