طرح ها و مصوبات دوره سوم

در سومین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- طرح تشکیل معاونت تحقیقات علمی حوزه علمیه قم

۲- طرح آموزش غیر حضوری

۳- طرح پیشنهاد اضافه شدن چند تبصره به آیین نامه مقررات اعطای مدارک علمی حوزه علمیه

  ۱- طرح تشکیل معاونت تحقیقات علمی حوزه علمیه قم

این طرح که در آبان‌ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، پیشنهاد تشکیل معاونت تحقیقات علمی حوزه را در سه فصل اهداف، تشکیلات و شرح وظایف مدیریت‌ها مشخص نموده است. تا با توجه به اهمیت فوق العاده امر پژوهش و تحقیق در حوزه علمیه و نقش بنیادین آن در سایر امور حوزوی و رسالت‌های حوزه همچون سامان بخشیدن به نظام آموزشی و تهیه و تدوین و تنقیح متون مناسب و پاسخ نافذ به مسائل و شبهات روز و… اقدامی جهت رسیدن به «حوزه مطلوب» باشد.

(نتیجه: تشکیل و راه اندازی معاونت تحقیقات حوزه‌های علمیه)

۲- طرح آموزش غیرحضوری

این طرح در تاریخ ۱۳/۱۲/۷۶ به تصویب مجمع نمایندگان رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۶ به شورای عالی حوزه علمیه قم ارسال شده است. از آنجا که یکی از علل عمده عدم مهاجرت طلاب و فضلاء جهت تبلیغ و سایر وظایف، نگرانی آنان از انقطاع تحصیلات حوزوی است و همچنین بسیاری از طلاب و فضلای مهاجر و بومی مستقر در شهرستانها احساس نیاز به ارتباط با حوزه جهت افزایش و تعمیق تحصیلات و معلومات حوزوی دارند و… طرح آموزش غیر حضوری پیشنهاد گردید.

(نتیجه: راه اندازی آموزش غیر حضوری در معاونت آموزش حوزه)

۳- طرح پیشنهاد اضافه شدن چند تبصره به آئین نامه مقررات اعطای مدارک علمی حوزه علمیه

این طرح که در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید به منظور هماهنگی دارندگان گواهینامه سطوح مختلف مدارج علمی سابق با قانون جدید مدارج علمی پیشنهاد گردیده است. تا قدمی جهت تسریع و تسهیل و توسعه در امر استفاده نظام، به ویژه مراکز فرهنگی و دانشگاهی از طلاب وفضلای حوزوی، به خصوص با توجه به ضررهای فراوان علمی و معنوی ناشی از عدم حضور روحانیون فاضل در این مراکز، باشد.