طرح ها و مصوبات دوره چهارم

در چهارمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- پیشنهاد تشکیل ستاد بزرگداشت سال امیرالمؤمنین

۲- طرح جذب و گزینش طلاب مبتدی

۳- طرح آموزش و تقویت بینش سیاسی و اجتماعی و ساماندهی حرکت‌های سیاسی طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۴- طرح همایش «حوزه و تمدن اسلامی» چالش‌ها و راهکارها

۵- طرح اصلاح آئین نامه انتخابات مجمع نمایندگان طلاب

۶- کلیات طرح پرداخت شهریه

۷- طرح تأسیس مجتمع فرهنگی ورزشی حوزه

۸- طرح تأسیس دفتر نظارت هنری

 

۱- پیشنهاد تشکیل ستاد بزرگداشت سال امیرالمؤمنین(ع)

این طرح که در تاریخ ۷۹/۲/۲۸ به شورای عالی حوزه ارسال شده است. جهت تکریم امیرالمؤمنین(ع) در سالی که مزین به نام مبارک ایشان بود پیشنهاد ستاد بزرگداشت در حوزه ارائه شد که مجمع نمایندگان جهت همکاری‌های لازم اعلام آمادگی نمود.

 

۲- طرح جذب و گزینش طلاب مبتدی

این طرح در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ تصویب و به شورای عالی حوزه ارسال شد، با توجه به حساسیت و استقبال فراوان مشتاقان فراگیری علوم آل محمد(ص) و برنامه‌های دشمن جهت نفوذ در این سنگر مقدس لازم است در پذیرش طلاب دقت کافی صورت گیرد لذا در این طرح شرایط ورود به حوزه علمیه و نوع و چگونگی آزمون‌های کتبی و مصاحبه و تحقیقات گزینشی و مراحل کار ذکر شده است.

(نتیجه: در سال‌های بعد توسط مرکز مدیریت اجراء شده است)

۳- طرح آموزش و تقویت بینش سیاسی و اجتماعی و ساماندهی حرکت‌های سیاسی طلاب وفضلای حوزه علمیه قم

این طرح در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۱۹ تصویب و به شورای عالی حوزه ارسال شد. نظر به عدم جدایی دین از سیاست و اینکه در حقیقت حکومت، فلسفه فقه شیعه است می‌طلبد که حوزه علمیه قم در کنار تربیت علمی طلاب و آموزش همه جانبه آنان، به طور جدی بعد سیاسی را نیز مد نظر قرار دهد و نسبت به تقویت بینش سیاسی اجتماعی و قدرت تحلیل طلاب و پاسخگویی به شبهات سیاسی اقدام نماید. لذا طرح مذکور پیشنهاد گردید.

۴- طرح همایش «حوزه و تمدن اسلامی» چالش‌ها و راهکارها

این طرح در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ تصویب و به مدیریت حوزه علمیه قم ارسال شد. در سفر تاریخی و پر برکت مقام معظم رهبری به قم و دیدار با علماء و اساتید، طلاب و فضلای حوزه علمیه قم رهنمودهای بسیار مهمی را پیرامون رسیدن به حوزه مطلوب و چالش‌های فراروی حوزه و نظام جهت تحقق تمدن بزرگ اسلامی مطرح فرمودند که در پی آن مجمع نمایندگان طرح همایش «حوزه و تمدن اسلامی، چالش‌ها و راهکارها» را پیشنهاد داد که در این طرح اهداف، محتوا، اعضای ستاد و وظایف آنها مشخص شده است.

(نتیجه: این همایش توسط مجمع با همکاری مدیریت حوزه برگزار شد)

۵- طرح اصلاح آئین نامه انتخابات مجمع نمایندگان طلاب

این طرح در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۲۱ تصویب و به جامعه محترم مدرسین ارسال شد پس از برگزاری دوره انتخابات مجمع نمایندگان با آئین نامه انتخابات مصوب در دوره اول و بروز مشکلاتی از نظر اجرا و… مجمع نمایندگان قبل از اتمام دوره چهارم طرح اصلاح آئین نامه انتخابات مجمع را تصویب و به جامعه محترم مدرسین جهت بررسی و اعلان نظر ارسال نمود.

(نتیجه: تصویب طرح از طرف جامعه مدرسین در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۲۹)

۶- کلیات طرح پرداخت شهریه

این طرح که در دوره چهارم مجمع نمایندگان تهیه شده است به منظور انتظام و همسانی بیشتر و بهتر در پرداخت شهریه، صرفه جویی در وقت طلاب و فضلاء و حفظ حرمت ایشان پیشنهاد گردیده تا شهریه طلاب به صورت متمرکز و یک جا و با مراجعه به یک دفتر پرداخت شود و اول هر ماه لیست مقدار شهریه هر کدام از مراجع عظام در تابلو مربوطه اعلان گردد. در این طرح مجری مرکز مدیریت می‌باشد.

(نتیجه: در رتبه ۳ اجرا می‌شود)

 

۷- طرح تأسیس مجتمع فرهنگی ورزشی حوزه

این طرح که در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۲به تصویب رسیده در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۹ به شورای عالی حوزه ارسال شده است که طی ماده واحده‌ای از مرکز خدمات حوزه علمیه قم خواسته شده در راستای تحقق اهدافی همچون جلوگیری از افت تحصیلی طلاب جوان، غنی سازی اوقات فراغت طلاب، ایجاد نشاط جسمی و روحی و… مجتمع فرهنگی ورزشی طلاب را تأسیس نماید.

۸- طرح تأسیس دفتر نظارت هنری

این طرح که در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ مصوب شده است با توجه به مسائل پیش آمده در آن زمان که به عنوان هنر و فیلم، روحانیت و مقدسات را به تمسخر می‌گرفتند پیشنهاد تأسیس دفتری از طرف شورای عالی جهت نظارت بر مسائلی که مربوط به مقدسات دینی و شؤون مذهبی می‌باشد، داشته است. تا چنانچه تخلفی صورت گرفت این دفتر بتواند از نظر حقوقی و قانونی پیگیری نماید.

(نتیجه: در حال اجرا می‌باشد)