طرح ها و مصوبات دوره پنجم

در پنجمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- طرح اعطای امتیاز به خانواده های ایثارگران

۲- طرح ساماندهی و حضور دانش آموختگان حوزه

۳- طرح ایجاد مرکز پرسش و پاسخ حوزه علمیه قم

۴- طرح اصلاح ماده ۳۸ و ۱۸ اساسنامه مجمع

۵- طرح آشنایی با اندیشه حضرت امام خمینی(ره)

۶- طرح تأسیس دبیرستان‌های حوزه

۷- طرح درآمدی بر نظام آموزشی حوزه

۸- طرح جامع اردوهای حوزه علمیه قم

۹- طرح بررسی عناوین حوزوی

۱۰- طرح جامع اشتغال روحانیون

۱۱- طرح اصلاح آئین نامه انتخابات مجمع نمایندگان طلاب

۱- طرح اعطای امتیاز به خانواده ایثارگران

این طرح که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ به صورت ماده واحده مصوب شد در فرورین سال ۸۵ به شورای عالی ارسال شد و در اردیبهشت همان سال به تصویب شورای عالی رسید.

(جهت فرزندان جانبازان و آزادگان داوطلب اسکان در شهرک مهدیه قم ۲ امتیاز در نظر گرفته شود و در صورت تعدد موضوع امتیاز متعدد می‌شود).

۲- طرح ساماندهی و حضور دانش آموختگان حوزه

این طرح که در تیرماه سال ۸۵ به شورای عالی حوزه ارسال شده است. بر اساس اهدافی چون: شناسایی و ساماندهی طلاب و فضلای مشغول به خدمت در نظام، ارزیابی عملکرد حضور آنان و بررسی آسیب‌های احتمالی، شناسایی فرصت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم جهت حضور فعال‌تر حوزویان و… پیشنهاد گردید تا با تأسیس دفتری زیر نظر مستقیم مدیریت حوزه علمیه کارها پیگیری شود.

(نتیجه: واحد طرح و برنامه شورا قبول نکرد)

۳- طرح ایجاد مرکز پرسش و پاسخ حوزه علمیه قم

این طرح که در سال ۸۵ به تصویب رسیده است. بر اساس جامه عمل پوشاندن به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم شورای عالی سیاست گذاری حوزه علمیه قم مبنی بر ضرورت برنامه ریزی جهت پاسخگویی به شبهات دینی و سیاسی، مجمع نمایندگان پیشنهاد ایجاد مرکز پرسش و پاسخ حوزه علمیه را با توجه به اهداف مذکور، شیوه اجرا و تشکیلات مورد نظر را ارائه داد.

(نتیجه: تأسیس ‌مرکز مطالعات ‌و پاسخگویی ‌به شبهات حوزه علمیه)

۴- طرح اصلاح ماده ۳۸ و ۱۸ اساسنامه مجمع

این دو اصلاحیه که در تاریخ‌های ۱۳۸۶/۹/۱۵ و ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ مصوب شده است و به جامعه مدرسین ارسال شده نصاب تصویب هر یک از مواد و تبصره‌ها را از سه چهارم به دو سوم تقلیل داده و همچنین نصاب رسمیت یافتن جلسات عادی و اضطراری را از دو سوم به سه پنجم تقلیل داده است.

(نتیجه: هر دو اصلاحیه به تصویب جامعه محترم مدرسین رسید)

۵- طرح آشنایی با اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)

 در نامه شماره ۳۰۱۰ به تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ خطاب به دبیر شورای عالی این طرح معرفی شده است.

امام خمینی(ره) که خود تربیت یافته آموزه‌های عالی دین مبین اسلام است، ضمن توجه به توصیه‌ها و رهیافته‌های تربیتی اسلام با سخنان و سیره عملی و تألیفات خود راه رشد و کمال را به پیروانش نمایاند. برای پیوند هر چه بیشتر طلاب با تفکرات امام خمینی (ره) و وظایف حوزویان در برابر حفظ و تکوین اندیشه‌های آن بزرگوار مجمع نمایندگان طرح آشنایی با اندیشه‌های امام(ره) را در سطوح مختلف حوزه پیشنهاد داد.

۶- طرح تأسیس دبیرستان حوزه

در دوره پنجم مجمع نمایندگان این طرح با اهدافی همچون:

شنایی ضمنی دانش آموزان با تحصیلات حوزوی و زی طلبگی و کشف استعداد و علاقه‌های آنان در این زمینه، شناسایی، ارزیابی، جذب و گزینش افراد مستعد و ایجاد زمینه‌های لازم و مناسب جهت ورود دانش آموزان واجد شرایط به حوزه و… تهیه شد و پیشنهاد گردید.

۷- طرح درآمدی بر نظام آموزشی حوزه

در این طرح که در دوره پنجم به تصویب رسیده نقاط قوت و ضعف نظام آموزش حوزه معلوم گشته است همچنین ویژگی‌های کلی حوزه مطلوب و ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی، امور فرهنگی و تبلیغ و امور مالی و اقتصادی و امور آموزشی حوزه مطلوب در آن بحث شده است.

۸- طرح جامع اردوهای حوزه علمیه قم

مجمع نمایندگان در دوره پنجم به مناسبت جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجمع در برگزاری اردوهای طلبگی طرح جامع اردوهای حوزه علمیه قم را با اهداف:

ایجاد نشاط و طراوت و شادابی در طلاب و روحانیون و خانواده‌های آنان، ارتقای سطح علمی طلاب در خصوص شیوه‌های معاشرتی، تشویق ممتازین و نخبگان حوزه و… پیشنهاد داده است.

۹- طرح بررسی عناوین حوزوی

 از آنجا که عناوین، معرف موقعیت علمی، اخلاقی و اجتماعی صاحب عنوان هستند و چون در حوزه‌های علمیه و در بیرون از آن برای دانش آموختگان حوزوی عناوینی به کار می‌رود به جهت ضابطه‌مند بودن به کارگیری آنها تا هم جایگاه واقعی افراد صاحب صلاحیت مشخص شود و هم افراد غیرشایسته نتوانند از این عناوین سوء استفاده کنند مجمع نمایندگان در دوره چهارم «طرح بررسی عناوین حوزوی» را پیشنهاد و شرایط آن را ذکر نموده است.

۱۰- طرح جامع اشتغال روحانیون

ساماندهی و برنامه ریزی همه جانبه نیاز به داشتن آمار دقیق از حوزه و ورودی و خروجی آن است. اگر در همه زمینه‌ها موفق باشیم لکن خروجی حوزه را نتوانیم کنترل کنیم در واقع برنامه ریزی ناقص می‌باشد. به همین منظور و به جهت اهدافی چون: شناسایی نیروی انسانی مستعد جویای کار و جهت دهی آنان در قالب اشتغال، تمرکز کردن پذیرش روحانیون برای اشتغال و… طرح جامع اشتغال روحانیون در سال ۸۷ از طرف مجمع نمایندگان ارائه شد.

۱۱- طرح اصلاح آئین نامه انتخابات مجمع نمانیدگان طلاب

این طرح که در تاریخ ۲۴/۲/۸۸ برای جامعه محترم مدرسین ارسال شد چند اصلاحیه ذیل مواد ۷ (تعداد نمایندگان)، ۹ (شرایط انتخاب شوندگان) و ۱۱ (رسمیت انتخابات) صورت گرفته و قبل از انتخابات دوره ششم مصوبه ارسال شد.

(نتیجه: تصویب موارد مذکور در تاریخ ۱/۳/۸۸ توسط جامعه محترم مدرسین)