طرح ها و مصوبات دوره ششم

در ششمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید:

۱- طرح تربیت مشاوره دینی

۲- طرح ساماندهی جذب و گزینش نیروی انسانی مراکز حوزوی و غیر حوزوی

۳- طرح نقشه جامع فرهنگ دینی کشور

۴- طرح شورای تبلیغ دینی استان‌های کشور

۱- طرح تربیت مشاوره دینی

این طرح جهت جامه عمل پوشاندن به فرمایش صریح مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تعامل حوزه علمیه قم با آموزش و پرورش و با توجه به صلاحیت‌های لازم حوزه علمیه قم برای تربیت دبیران دینی، قرآن و مشاوره دینی تدوین گردید و با عنوان: «طرح تربیت مشاوره دینی» در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۴ در مجمع نمایندگان به تصویب نهایی رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ طی نامه شماره ۱۰۹۰ به شورای محترم عالی حوزه جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال گردید.

۲- طرح ساماندهی جذب و گزینش نیروی انسانی مراکز حوزوی و غیر حوزوی:

این طرح که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ در صحن مجمع عمومی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ طی نامه به شماره ۱۰۹۹ به شورای محترم عالی حوزه ارسال گردیده است؛ که ناظر به اهدافی ‌چون: تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در راستای حضور حوزویان در مراکز حوزوی و غیر حوزوی، تأمین منابع انسانی مراکز حوزوی، دانشگاهی، علمی، فرهنگی و…، جلوگیری از موازی کاری نهادها در حوزه روحانیت، جلوگیری از اعمال سلیقه در جذب و گزینش و جلوگیری از بکارگیری افراد فاقد صلاحیت و شرایط؛ تهیه شده است.

۳- طرح نقشه جامع فرهنگ دینی کشور

اکنون که در دهه چهارم انقلاب قرار داریم، مرحله نهادسازی اسلامی و نهادینه سازی اسلام در سطوح و لایه‌های مختلف جامعه مطرح است یکی از اقدامات اساسی و بنیادین «طراحی نقشه جامع فرهنگ دینی کشور» به عنوان یک سند راهبردی از طرف مجمع نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ به تصویب رسید.

این سند راهبردی می‌تواند هماهنگ با برنامه‌هایی مانند آمایش فرهنگی کشور، ضمن ارائه الگویی کارآمد برای برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی، گامی مؤثر در شناخت وضع موجود فرهنگ دینی کشور را متناسب با سایر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت فراهم سازد.

۴- طرح شورای تبلیغ استان‌های کشور

این طرح که در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۲ در صحن مجمع عمومی نمایندگان به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۴ طی نامه شماره ۱۰۹۸ به شورای محترم عالی حوزه ارسال شده است، با توجه به اهدافی چون: فعال نمودن سامانه تبلیغ در هر استان، شناخت نیازها و آسیب‌ها و رفع معضلات فرهنگی در هر استان، ساماندهی وضعیت اعزام مبلغ در استان‌ها، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شورای تبلیغ استان با نهادهای متولی امر تبلیغ و… تهیه گردیده است.