اساسنامه

اساسنامه مصوب مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به شرح زیر است.

فصل اول: كليات

ماده 1: نام: «مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم» كه در اين اساسنامه اختصاراً «مجمع» ناميده مي‌شود.

ماده 2: تعريف: «مجمع» نهادي  است حوزوي  داراي شخصيت حقوقي، كه با آراي مستقيم طلاب و فضلاي حوزه علميه براي تحقق آرمان‌هاي قائد عظيم الشان جهان اسلام حضرت آيت ا…العظمي امام خميني(ره) ومنويات مقام معظم رهبري(مدظله العالی) و مراجع معظم تقليد مسلم در جهت اصلاح و تعالي امور حوزه علميه قم فعاليت مي‌نمايد.

ماده 3: دوره نمايندگي مجمع نمايندگان چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبلي برگزار شود.

تبصره 1: در وضعيتي كه امكان برگزاري انتخابات نباشد، به صلاحدید جامعه مدرسین یا به پيشنهاد هيئت رئيسه و تصويب دو سوم مجمع نمايندگان و تأييد جامعه‌ي مدرسين، انتخابات حداكثر تا يك سال به تأخير مي‌افتد و در اين مدت، مجمع سابق هم چنان به كار خود ادامه خواهد داد.

تبصره 2: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را آيين نامه انتخاباتی معين مي‌كند.

ماده 4: مركز فعاليت: حوزه علميه قم می باشد.

ماده 5: اصل حاكم: محور اساسي در پيدايش و استمرار مجمع و كليه شؤون آن «ولايت مطلقه فقيه» است. بنابراين هر نوع پيشنهاد، تصمیم و اقدامي كه با نظام مقدس جمهوري اسلامي و اصل بنيادين ولايت فقيه سازگار نباشد، فاقد اعتبار است.
مفاد اين ماده بر اطلاق و عموم ساير مواد اساسنامه و همه مصوبات مجمع حاكم است، و در هيچ شرايطي قابل تغيير نيست.

فصل دوم: اهداف و سياست‌ها

ماده 6: ايجاد ارتباط بيشتر بين طلاب و فضلاء با مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، مراجع عظام تقليد(دامت بركاتهم)، جامعه مدرسين، شوراي عالي حوزه‌های علميه و مديريت حوزه‌های علميه در جهت اهداف و مصالح حوزه و نظام اسلامي.

ماده 7: تنظيم و تقويت امور حوزوي و نهادهاي آن در جهت اسلام ناب محمدي (ص) و تحكيم مباني جمهوري اسلامي با ارائه طرح‌هاي مناسب براي:

1 – جذب نيروهاي لايق جهت تحصيل در حوزه.

2 – ارتقاء سطح علمي و پژوهشي حوزه.

3 – اصلاح و تنظيم برنامه‌هاي پژوهشي، مراحل آموزشي، كتب و مواد درسي و ايجاد رشته‌هاي تخصصي مورد نياز.

4- رشد و گسترش آموزه‌های  اخلاقي، سياسي، اجتماعي و غيره.

5 – رشد و گسترش فقه حكومتي مبتني بر انديشه هاي امام خميني(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی).

6 – گسترش تبليغات اسلامي از طريق اعزام مبلغين، نشر كتب و مطبوعات و سائر وسائل ارتباط جمعي.

7- ايجاد زمينه رشد و شكوفايي استعدادها براي تقويت علمي و اخلاقي حوزه.

8 – تهذيب حوزه و پيشگيري از انحرافات فكري، سياسي و اخلاقي.

9 – تربيت مجتهدان، محققان، مدرسان، مديران، نويسندگان و مبلغان اسلامي شايسته و آگاه به شرائط زمان و مكان.

10 – جذب نيروهاي خلاق و كارآمد براي تدريس در حوزه و دانشگاه، امامت جمعه و جماعات، قضاوت و غيره.

11 – افزايش آمادگي‌هاي رزمي و دفاعي در حوزه و تقويت بسيج عمومي.

12 – رسيدگي به امور شهداء، ايثارگران، معمرين و مرحومين و بازماندگان آنها در حوزه.

13 – ايجاد ارتباط قوي با حوزه‌هاي علميه، ائمه جمعه، علماء بزرگ و دانشگاه‌ها، نهادهاي انقلابي و اجرايي و مراكز ديني خارج از كشور.

14 – بهبود شرايط و امكانات مناسب تحصيلي و رفع نيازها و مشكلات معيشتي و اقتصادي طلاب و فضلاء حوزه.

ماده 8: تقویت مدیریت حوزه با بسیج تمامی نیروها و امکانات.

فصل سوم: وظايف و اختيارات

بخش اول: وظايف

ماده 9: مجمع موظف است طرح‌ها و پیشنهادات مصوب خود را در جهت بهبود و نظم حوزه است بر حسب مورد به شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین و یا مرکز مدیریت ارسال نماید.

ماده 10: مجمع مي‌تواند در كليه امور حوزه مصوبه داشته باشد.

ماده 11: در صورتی که شوراي عالي حوزه طرحی را جهت انجام یا بررسی به مجمع ارسال کرد، مجمع  موظف است پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي خود را حداكثر دو ماه پس از اعلام به آن شورا ارائه نمايد.

ماده 12: مجمع مصوبات خود را به شوراي عالي حوزه ارسال مي‌نمايد و پس از تأييد شورای عالی حوزه لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره: مصوباتي به شوراي عالي حوزه ارسال مي‌شود كه مسئول اجرای آن مركز مديريت حوزه است.

ماده 13: در صورتي كه شوراي عالي حوزه، مصوبه مجمع را رد نمود و يا ايراداتي بر آن گرفت، مجمع موظف است حتی المقدور از طرح پیشنهادی خود صرف نظر کند.

ماده 14: در صورتي كه مجمع در نهادهاي اجرائي حوزه نواقص و مشكلاتي را مشاهده نمايد از طريق هيئت رئيسه موارد را با ارائه راه حل‌هاي اجرائي آن به مراجع ذيصلاح ارجاع ‌دهد.

ماده 15: مجمع موظف است تمام توانایی خود را در جهت رشد و تقویت مبانی علمی و اخلاقی در حوزه –  با همکاری مراجع ذیصلاح – بکار بندد و به هیچ وجه از اهداف خود تخطی ننماید.

ماده 16: مجمع موظف است کلیه تصمیمات خود را در جهت تقویت روح اتحاد بین طلاب و فضلاء، با جامعه محترم مدرسین، شورای عالی حوزه، افاضل سابقه دار و سائر اساتید طرفدار انقلاب قرار دهد.

بخش دوم: اختیارات   

ماده 17: مجمع می تواند در جهت نیل به اهداف یاد شده با مراجع ذیصلاح در داخل و خارج حوزه ارتباط برقرار کند.

ماده 18: مجمع مي‌تواند با هماهنگی شورای عالی حوزه، در راستای اهداف خود اقدام به برگزاري جلسات عمومي در سطح حوزه و نيز کنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و تحقيقي بنمايد.

ماده 19: مجمع مي‌تواند از صاحب نظران علمي، سياسي و اجتماعي براي شركت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

فصل چهارم: تشكيلات

ماده 20: تشكيلات مجمع عبارت است از:

1-  مجمع عمومي.

2-  هيأت رييسه.

3-  كميسيون‌ها.

4-  واحد نظارت و تهذيب.

5 – دبيرخانه.

6 – واحد تدوين طرح‌ها و اصلاح آيين نامه.

7 – واحد اطلاع رسانی (نشريه داخلی، سايت خبري).

بخش اول: مجمع عمومی

مبحث اول: تعریف:

ماده 21: مجمع عمومي از اجتماع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم تشكيل مي‌گردد و داراي جلسات عادي، فوق‌العاده و اضطراري خواهد بود.

تبصره 1: جلسات عادي مجمع، طبق زمان بندي مقرر و با حضور سه پنجم نمايندگان و جلسات فوق العاده به درخواست هيأت

رييسه يا 15 نفر از اعضاء و با حضور سه پنجم نمايندگان رسميت مي‌يابد. مقررات جلسات را آيين نامه داخلي معين مي‌كند.

تبصره 2: جلسات اضطراري به درخواست هيئت رئيسه تشكيل و با حضور اكثريت مطلق (نصف + يك) رسميت مي‌يابد.

مبحث دوم: وظايف

ماده 22: وظايف مجمع عمومي به این شرح است:

1 – انتخاب  هيأت رييسه.

2 – تشكيل كميسيون‌هاي مورد نياز.

3 – انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي ويژه و واحد نظارت و تهذيب.

4 – تصويب و اصلاح شرح وظايف كميسيون‌ها.

5 – استماع گزارش هيأت رئيسه و كميسيون‌ها.

6 – بررسي طرح‌ها و پيشنهادهاي رسيده جهت تصويب يا رد آن‌ها.

7 – قبول يا رد استعفاي هر يك از نمايندگان يا اعضاي هيأت رئيسه پس از بررسي دلايل آنان.

8 – تصويب و اصلاح كليه آيين نامه‌هاي داخلي مجمع عمومي، هيأت رئيسه، كميسيون‌ها و سائر واحدهاي مربوطه و آيين نامه انتخاباتي.

9 – انتخاب دو نفر نماينده به منظور دفاع از مصوبات مجمع در جلسات شوراي عالي حوزه یا جامعه مدرسين.

ماده 23: مجمع عمومي مي‌تواند به تناسب مسئوليت‌هاي خود اختياراتي در محدوده همين اساسنامه به هيأت رئيسه، كميسيون‌ها، واحدهاي تابعه و نمايندگان تفويض ‌نمايد.

مبحث سوم: اختيارات:

ماده 24: مجمع عمومي مي‌تواند در موارد ضروري با پيشنهاد هيأت رييسه يا بيست نفر از نمايندگان تصويب نهايي طرح يا پيشنهادي را به كميسيون سياسي يا جلسه مشترك هيأت رييسه و كميسيون مربوطه واگذار نمايد.

ماده 25: مجمع عمومي مي‌تواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد در امور داخلي و خارجي كشور هم به بحث و بررسي بپردازد و طرح‌ها و پيشنهادهايي را تهيه نمايد، اين پيشنهادها به حسب مورد به مراجع تقليد، دفتر مقام معظم رهبري و جامعه مدرسين ارسال مي‌شود.

بخش دوم: هيأت رئيسه

مبحث اول: تعریف

ماده 26: هيأت رئيسه مركب از رئيس و دو نايب‌رئيس و دو منشي خواهد بود كه به مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

مبحث دوم: وظايف

ماده 27: وظايف هيأت رئيسه عبارت است از:

1 – ايجاد دبيرخانه، واحد رسانه و واحد تدوين و اصلاح آيين نامه.
2 – پيشنهاد تشكيل جلسات فوق العاده به مجمع عمومي.

3 – تصميم‌گيري در مورد تشكيل جلسات اضطراري.

4 – ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌ها.

5- اعلام طرح‌ها و پيشنهادهاي رسيده به مجمع عمومي و ارسال آنها به كميسيون‌هاي مربوطه و مراجع ذيصلاح .

6 – پيشنهاد نامزدهاي مورد نياز به مجمع عمومي جهت واحد نظارت و تهذيب.

تبصره: تعداد كانديداهاي پيشنهادي بايد حداقل دو برابر افراد مورد نياز باشد.

7- ايجاد ارتباط با مراجع عظام تقليد، مقام معظم رهبری، جامعه محترم مدرسين، شورای عالی حوزه و ساير مراكز ذیصلاح.

8- پيشنهاد تشكيل كميسيون‌هاي ويژه به مجمع عمومي.

9 – ارسال مصوبات مجمع عمومي به شوراي عالي حوزه و جامعه محترم مدرسين جهت اطلاع یا تصمیم مقتضی.

10 – پيگيري مصوبات مجمع و ارائه گزارش مراحل اجرايي آن‌ها به مجمع عمومي.

11 – گزارش سالانه‌ي كار مجمع و مصوبات آن به محضر مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد.

12 – دفاع از جايگاه «مجمع» و حيثيت نمايندگان.

13 – منابع مالی مجمع از سوی مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه تأمین خواهد شد.

بخش سوم: كميسيون‌ها

ماده 28: جهت نيل به اهداف و انجام وظايف مجمع، كميسيون‌هايي براي ارائه يا بررسي طرح‌ها شامل كميسيون‌هاي دائمي و موقت و ويژه تشكيل مي‌شود.

ماده 29 : كميسيون‌هاي موقت و ويژه، در موارد نياز، به پيشنهاد هيأت رئيسه يا بيست نفر از نمايندگان با تصويب مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد.

ماده 30: كميسيون‌هاي ويژه براي بررسي مسائل حساس و فوق العاده مهم تشكيل مي‌شود و كليه اعضاي آن از طرف مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

ماده 31: كميسيون‌هاي دائمي عبارت است از:

1 – كميسيون تشكيلات و مديريت.

2 – كميسيون آموزش.

3 – كميسيون اخلاق و تربيت.

4 – كميسيون تبليغات.

5 – كميسيون تحقيقات علمي.

6 – كميسيون تحقيق و بررسي.

7 – كميسيون گزينش و جذب.

8 – كميسيون بسيج و آمادگي دفاعي.

9 – كميسيون مالي و اقتصادي.

10 – كميسيون حوزه و دانشگاه.

11 – كميسيون سیاسی

12 – كميسيون پيگيري رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مراجع عظام تقلید.

13 – كميسيون طرح و برنامه.

تبصره 1: اعضاءكميسيون سياسي را هيأت رئيسه و مسؤولان كميسيون‌هاي دائمی، موقت و ويژه تشكيل مي‌دهند.

تبصره 2: شرح وظايف و مقررات كميسيون‌ها را آيين نامه داخلی تعيين مي‌كند.

بخش چهارم: واحد امور اجرایی

ماده 32: به منظور انجام كارهاي اجرايي مجمع، دبيرخانه تأسيس خواهد شد كه مسؤوليت آن به عهده ریاست مجمع است.

ماده 33: دبيرخانه شامل امور اجرايي، روابط عمومي، اداري و مالي و غيره خواهد بود كه شرح وظايف آن‌ها را كميسيون تشكيلات و مديريت تهيه مي‌كند و پس از تصويب مجمع عمومي قابل اجرا است.

ماده 34: کلیه اموال و دارائی ((مجمع)) متعلق به ((مجمع)) است در صورت عدم نیاز به شورای عالی حوزه واگذار خواهد شد.

بخش پنجم: واحد نظارت و تهذیب

ماده 35: به منظور حسن سلوك نمايندگان و حفظ شؤون اخلاقي مجمع، واحدي براي نظارت و تهذيب تشكيل مي‌شود. آيين نامه داخلي آن را اعضاي واحد تعيين مي‌كنند و پس از تصويب مجمع عمومي قابل اجرا است.

ماده 36: تعداد اعضاي واحد نظارت و تهذيب 5 نفر مي‌باشد كه با پيشنهاد هيأت رئيسه و انتخاب نمايندگان تعيين مي‌شوند.

فصل پنجم: نمايندگان

مبحث اول: تعریف

ماده 37: كليه كساني كه طبق آيين‌نامه انتخاباتي مجمع – كه به تصويب نهائي جامعه مدرسين رسیده است – انتخاب شده باشند، نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه انتخابيه خود محسوب مي‌شوند.

مبحث دوم: وظايف

ماده 38: نمايندگان موظفند مسائل زير را رعايت كنند:

1 – طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي حوزه انتخابيه خود را به دبيرخانه مجمع جهت بررسي‌هاي مقتضي ارائه نمايند.

2 – شرح وظايف و آيين‌نامه‌هاي مصوب را رعايت كنند.

3 – اتحاد و هماهنگي بين طلاب و فضلاي حوزه انتخابيه خود و ارتباط مستمر با آنان را حفظ نمايند.

4 – وظايفي را كه مجمع به عهده آنها می‌گذارد به نحو احسن انجام دهند. به ویژه شرکت منظم در کمیسیون‌ها و مجمع عمومی.

5 – از هر نوع برخوردي كه به اتحاد و يگانگي بين طلاب، با جامعه مدرسين، شوراي عالي حوزه و مديريت، اساتيد و افاضل سابقه‌دار و انقلابي آسيب مي‌رساند پرهيز نمايند.

6 – از عنوان نمايندگي خود فقط در چارچوب همين اساسنامه استفاده نموده و از هر گونه استفاده‌اي در جهت دخالت در امور ديگر اجتناب نمايند.

مبحث سوم: اختيارات

ماده 39: هر نماينده مي‌تواند جلسات منظم يا موردي با طلاب و فضلاي حوزه انتخابيه خود براي مسائل داخلي آن برگزار نموده و حتي‌المقدور به مشكلات آنان رسيدگي نمايد.

ماده 40: هر نماينده مي‌تواند مشكلات داخلي حوزوی مربوط به حوزه انتخابیه خود را كه از حل آن‌ها معذور است، از طريق دبيرخانه مجمع به شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین ارائه نمايد.

ماده 41: نمايندگان مجمع در چارچوب وظايف مندرج در اساسنامه در اظهار نظر آزاد مي‌باشند.

ماده 42: هر يك از نمايندگان مجمع مي‌تواند تذكر خود را در مورد هر كدام از نهادهاي حوزوي كتباً تسليم هيأت رئيسه مجمع نمايد.

تبصره 1: دبيرخانه مجمع تذكرات مربوطه را در صورت تأیید هیئت رئیسه در اولين فرصت به نهادهاي مربوطه ارجاع و پيگيري مي‌نمايد.

تبصره 2: اگر تذكر مربوط به امور مهم و عمومي حوزه بود با صلاحديد هيئت رئيسه نتيجه پيگيري در مجمع عمومي اعلام می‌شود.

فصل ششم : تجديد نظر و انحلال

ماده  43: مجمع مي‌تواند در هر يك از مصوبات خود با اكثريت دو سوم آراء تجديد نظر نمايد.

تبصره 1: پيشنهاد تجديد نظر، بايد از طرف كميسيون سياسي يا30 نفر از نمايندگان ارائه شود.

تبصره 2: اثر مصوبه لاحق، نسبت به آينده است و شامل گذشته نمي‌شود.

ماده 44: بازنگري مواد و تبصره‌هاي اساسنامه مجمع به جزء اصل حاكم، در موارد ضروري توسط جامعه مدرسين یا با پیشنهاد دو سوم نمايندگان و تأیید نهایی جامعه مدرسین صورت می‌گیرد.

ماده 45: انحلال مجمع، با پيشنهاد جامعه مدرسين و تأييد نهايي رهبر معظم انقلاب اسلامي امكان پذير هست.

ماده 46: تفسير مواد و تبصره‌هاي اساسنامه به عهده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مي‌باشد.

ماده 47: این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل، شامل 40 ماده و 3 تبصره درتاریخ 21 اردیبهشت 1369 هجری شمسی مطابق با 15 شوال 1410 هجری قمری با اکثریت 97 درصد حاضرین در مجمع عمومی تصویب و در تاریخ 2 دی ماه 1369 به تایید جامعه مدرسین رسید و در تاریخ 15 اردیبهشت 1389 مجدداً توسط شورای عالی جامعه مدرسین بررسی و تجدید نظر شد که مشتمل بر شش فصل، شامل 47 ماده و 10 تبصره می باشد.