نمایندگان طلاب و فضلای استان تهران در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم