نمایندگان طلاب و فضلای استان آذربایجان شرقی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم