نمایندگان طلاب و فضلای استان آذربایجان غربی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم