نمایندگان طلاب و فضلای استان خراسان جنوبی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم