نمایندگان طلاب و فضلای استان خراسان رضوی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم