نمایندگان طلاب و فضلای استان قم در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم