نمایندگان طلاب و فضلای استان کرمانشاه در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم