نمایندگان طلاب و فضلای استان گلستان در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم