نمایندگان طلاب و فضلای استان لرستان در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

 

¦سید حبیب الله حسینی¦حوزه انتخابیه: الشتر

نام پدر: سید احمد / تاریخ تولد: ۱۳۴۸ / محل تولد: الشتر / دوره نمایندگی: هفتم و هشتم / مدرک حوزوی: سطح ۴ / سال ورود به حوزه: ۱۳۶۷ / سنوات درس خارج: ۲۰ سال

سابقه تدریس: کفایه، مکاسب، تفسیر، مدرسه فیضیه و مدرس صاحب الزمان، مدرسه جانبازان / سوابق اجرایی: مسئول انجمن اسلامی / سوابق مبارزاتی: شرکت در مبارزات از سن ۱۲ سالگی / سوابق جبهه: ۱۲ ماه، ۴۵% جانبازی / تالیفات: غضب کلید واژه رذائل اخلاقی، باید و نباید طلبگی در ایام تعطیلات، نشاط تحصیلی، باید و نباید های امتحانات و اعتماد به نفس

اساتید: آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی

 

¦حسین سوری لکی¦حوزه انتخابیه: کوهدشت

نام پدر: علی مراد / تاریخ تولد: ۱۳۴۶ / محل تولد: کوهدشت / دوره نمایندگی: پنجم تا هشتم

مدرک حوزوی: خارج / سال ورود به حوزه: ۱۳۶۶ / سنوات درس خارج: ۲۰ سال / سابقه تدریس: احکام، اخلاق 

سوابق اجرایی: مسئولیت مدارس و صندوق قرض الحسنه، مشاور در مدرسه کرمانیها / سوابق جبهه: ۱۳ماه / تالیفات: ۳ جلد

اساتید: آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، حسینی خراسانی

 

¦مهدی شاملوئی¦ حوزه انتخابیه: دورود، ازنا، الیگودرز

نام پدر: حجت الله / تاریخ تولد: ۱۳۵۹ / محل تولد: دورود / دوره نمایندگی: هفتم و هشتم

مدرک حوزوی: سطح ۴ / سال ورود به حوزه: ۱۳۷۵ / سنوات درس خارج: ۸ سال

سابقه تدریس: فقه، اصول، ادبیات فارسی / تالیفات: ۱ جلد

اساتید: آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، استاد عابدی، محسن فقیهی

 

¦علی عادلی¦ حوزه انتخابیه: خرم آباد، پل دختر

نام پدر: امیرجان / تاریخ تولد: ۱۳۵۶ / محل تولد: پلدختر / دوره نمایندگی: هشتم

سال ورود به حوزه: ۱۳۷۶ / سنوات درس خارج: ۱۰ سال

مدرک غیر حوزوی: ارشد فقه و مبانی، کارشناسی حقوق / تالیفات: اجلد

اساتید: آیات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی، احدی

 

¦مهدی علوی مهر¦ حوزه انتخابیه: بروجرد

نام پدر: حجت الله / تاریخ تولد: ۱۳۶۲ / محل تولد: بروجرد / دوره نمایندگی: هشتم

مدرک حوزوی: سطح ۲ / سال ورود به حوزه: ۱۳۷۹ / سنوات درس خارج: ۶ سال

سابقه تدریس: مقدمات، سطوح عالی در مدرسه صاحب الامر، مدرسه صاحب الزمان، دارالعلم

اساتید: آیات عظام سبحانی، شاهرودی، شب زنده دار، سیفی مازندرانی

 

¦حسن عینی¦ حوزه انتخابیه: خرم آباد، پلدختر

نام پدر: نصرالله / تاریخ تولد: ۱۳۶۰ / محل تولد: خرم آباد / دوره نمایندگی: هشتم

مدرک حوزوی: خارج / سال ورود به حوزه: ۷۶ / سنوات درس خارج: ۹ سال

مدرک غیر حوزوی: دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان

اساتید: آیات عظام سبحانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، جواهری قمی

 

¦سیدحسن فتحی¦حوزه انتخابیه: کوهدشت

نام پدر: سید علی / تاریخ تولد: ۱۳۶۰ / محل تولد: خرم آباد / دوره نمایندگی: هشتم

مدرک حوزوی: سطح ۳ / سال ورود به حوزه: ۱۳۷۵ / سنوات درس خارج: ۷ سال

مدرک غیر حوزوی: کارشناسی ارشد کلام وتشییع دانشگاه مذاهب و ادیان

سوابق اجرایی: معاون تهذیب مرکز مدیریت، کارشناس دفتر نظارت و بازرسی شورای عالی

اساتید: حیدری فسایی، سید احمد خاتمی، استاد فقیهی، عابدی، ترابی شهرضایی

 

¦احمد علی محمودی¦ حوزه انتخابیه: لرستان، نور آباد، دلفان

نام پدر: علی احمد / تاریخ تولد: ۱۳۴۵ / محل تولد: دلفان / دوره نمایندگی: هفتم و هشتم / مدرک حوزوی: خارج / سال ورود به حوزه: ۱۳۶۲ / سنوات درس خارج: ۲۲ سال

مدرک غیر حوزوی: دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه / سابقه تدریس: اصول، رسائل، فقه، الموجز، کفایه، مکاسب، لمعه، ادبیات، منطق، فلسفه، بلاغت، قانون مدنی

سوابق اجرایی: مسئول کتابخانه معصومیه، عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین / سوابق جبهه: ۲۲ ماه، ۲۵% جانبازی / تالیفات: ۱۰ جلد

اساتید: آیات عظام فاضل لنکرانی، سبحانی، وحید خراسانی، جوادی آملی

 

¦امیر مسعود یوسفی¦ حوزه انتخابیه: بروجرد

نام پدر: امیر حسین / تاریخ تولد: ۱۳۴۶ / محل تولد: بروجرد / دوره نمایندگی: هشتم

سال ورود به حوزه: ۱۳۶۴ / سنوات درس خارج: ۲۴ سال

مدرک غیر حوزوی: دیپلم / سابقه تدریس: مقدمات، سطح / سوابق مبارزاتی: حرکت در انقلاب عظیم اسلامی / سوابق جبهه: ۴ ماه

اساتید: آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، صالحی مازندرانی