نمایندگان طلاب و فضلای استان لرستان در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم