نمایندگان طلاب و فضلای استان مرکزی در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم