نمایندگان طلاب و فضلای استان هرمزگان در هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

 

¦عبدالمحمود جهانگیری¦حوزه انتخابیه: استان هرمزگان

نام پدر: عباس / تاریخ تولد: ۱۳۶۳ / محل تولد: بشاگرد / دوره نمایندگی: هشتم

مدرک حوزوی: سطح ۴ / سال ورود به حوزه: ۱۳۷۹ / سنوات درس خارج: ۹ سال

سابقه تدریس: رسائل، مکاسب، قرآن شناسی، تفسیر، ادبیات عرب / تالیفات: ۱جلد

اساتید: آیت الله یثربی

 

¦عطاالله میرزاده¦حوزه انتخابیه: استان هرمزگان

نام پدر: ابراهیم / تاریخ تولد: ۱۳۵۸ / محل تولد: بندرعباس / دوره نمایندگی: هشتم / مدرک حوزوی: سطح ۳ / سال ورود به حوزه: ۱۳۷۶ / سنوات درس خارج: ۱۰ سال / مدرک غیر حوزوی: دیپلم

سابقه تدریس: ادبیات عرب، صیانت اندیشه، تفسیر علوم قرآنی / سوابق اجرایی: امور اجرائی صیانت دانشکده علوم قرآنی بندر عباس، معاون بسیج طلاب در تهران / تالیفات: دو مقاله فقهی با موضوعات: ۱، خود کشی ۲، حیض در دایره المعارف قرآن کریم چاپ مرکز فرهنگ و معارف قرآن، تحقیق و تنظیم تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی جلد ۳۳ و ۳۵

اساتید: آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، جوادی آملی