آرشیو برچسب: مجمع نمایندگان طلاب، مجمع نمایندگان، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، مجمع

جلسه کمیسیون طرح و برنامه

جلسه کمیسیون طرح و برنامه در تاریخ ۹۷/۸/۲۳  ساعت ۱۶:۴۵ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: گلزاده، طاحونی، لطفی، پورحسن، عسکری، ...

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت در تاریخ  ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حق جو، موسوی، میرزاخانی، پسندیده، ...

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: اسلامی، قربانی، صحرائی، بهاءآبادی، ...

جلسه کمیسیون تبلیغات

جلسه کمیسیون تبلیغات در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: آهنگران، ملانوری، محمدیان، باغبان، نصرپور، غیبی، اسلامی ...

جلسه کمیسیون آموزش

جلسه کمیسیون آموزش در تاریخ ۹۷/۸/۲۳  ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حیدری فسائی، چاشیانی، فعلی، سعیدی ابواسحقی، شاملویی، ...